Detta är en gratis webbsida med målsättningen att erbjuda dess användare hjälpfulla texter och jämförelseverktyg. Vänligen beakta att operatören mottar kompensation för annonsering från vissa av företagen som förekommer på sidan och att sådan kompensation påverkar placeringen och ordningen som företagen (och/eller deras produkter) presenteras i, samt att det i vissa fall även kan påverka poängsättningen de tilldelas.

Poängsättningen som visas på denna sida fastställs av operatören efter eget gottfinnande och bör INTE åberopas för precisa ändamål. Närmare bestämt, att företag/produkter listas på denna sida, innebär INTE att operatören stödjer dem.

Med undantag för vad som uttryckligen anges i våra användarvillkor, avsäges alla utlåtanden och garantier gällande informationen som presenteras på denna sida. Informationen som visas på denna webbplats kan uppdateras när som helst.

Dessutom är Spark affilierade till Zoosk Inc. Dessa företag äger och driver de följande onlinedating-tjänsterna:
• Zoosk