I det som följer informerar vi dig om insamling, behandling och användning av personuppgifter på www.dejtingexperterna.com. Denna integritetspolicy gäller för webbplatsen och alla andra tjänster som webbplatsen erbjuder.

Spark Networks Services GmbH, som driver webbplatsen och andra webbplaster som ägs av Spark Networks Services GmbH (“vi” eller “Spark”), värnar om din integritet och har tagit fram denna integritetspolicy för att visa hur vi strävar efter att skydda din integritet och hur vi använder de uppgifter och den information som vi samlar in, vem vi delar dem med och hur vi skyddar dem. Vi vill uppmuntra dig att noga läsa denna integritetspolicy när du använder våra webbplatser eller tjänster.

Webbplatsens integritetspolicy uppdaterades den: 25 maj 2018.

2. Information som vi samlar in

Vi kontrollerar besök på vår webbplats, huvudsakligen så att vi kan se till att det är enkelt att navigera, för att identifiera de områden som är av särskilt intresse för besökare samt i syfte att allmänt förbättra webbplatsen och våra tjänster.

Den information som vi samlar in i detta förfarande kommer inte att identifiera dig som individ. Vi försöker inte identifiera enskilda besökare såvida dessa inte frivilligt lämnar sina kontaktuppgifter via någon av kontaktfunktionerna på webbplatsen. Under vissa omständigheter kommer våra register att identifiera organisationer som besöker vår webbplats och vi kan komma att använda den informationen för att hantera vårt förhållande till dessa, till exempel genom att beakta hur vi ska utveckla de tjänster som vi erbjuder dem.

De tjänster som erbjuds av oss riktar sig inte till barn under 13 år. Vi samlar inte medvetet in personligt identifierbara uppgifter från någon under 13 år. Om vi upptäcker att vi har samlat in uppgifter från användare som är under 13 år, kommer vi att vidta omedelbara åtgärder för att radera dessa.
Vi samlar in, behandlar och använder en del av dina personuppgifter för att tillhandahålla denna tjänst. Vi vidtar åtgärder för att garantera integriteten i våra användares privata uppgifter, såsom pseudonymisering och anonymisering.

Skyddet av dina personuppgifter är mycket viktigt för oss. Vi uppfyller de strikta bestämmelserna i tysk och europeisk dataskyddslagstiftning.

2.1 Loggfiler

Om du besöker vår webbplats behöver vi bara, och samlar bara in, dina så kallade loggfiler.

Vid besök på vår webbplats lagrar vi dock automatiskt följande uppgifter:

• IP-adress (adress i Internetprotokollet) för den dator som fått tillträde.
• Webbplatsen från vilken du besöker oss (hänvisande sida).
• De av våra webbplatser som du besöker.
• Datum och längd för besöket.
• Typ av webbläsare och webbläsarinställningar.
• Operativsystem.

Dessa uppgifter värderas endast i statistiska syften för att vi ska kunna förbättra vårt erbjudande. Uppgifterna används inte för att identifiera dig.
Denna webbplats innehåller länkar till de olika webbplatser som vi äger och driver. De länkade webbplatserna har integritetspolicyer som är andra än dem på den här webbplatsen och vi rekommenderar att du, innan du lämnar ut några personuppgifter, läser igenom den integritetspolicy som gäller för den webbplats där du kommer att lämna dina uppgifter.

2.2 Cookies

Vi använder enheter såsom ”cookies” för datainsamling. “Cookies” är små filer som placeras på din hårddisk och som hjälper oss att tillhandahålla anpassade tjänster. Vi erbjuder även vissa funktioner som bara finns att tillgå via användningen av en ”cookie”. Cookies kan också hjälpa oss att tillhandahålla information som är riktad till dina intressen. Cookies används inte för att köra program eller ladda virus på din dator. Det huvudsakliga syftet med cookies är istället att förse dig med ett anpassat erbjudande och göra att användningen av tjänsten blir så bekväm som möjligt.
De flesta cookies är “sessionscookies”, vilket betyder att de raderas automatiskt från din hårddisk efter att besöket har avslutats. Cookies innehåller till exempel information om tillgång som du tidigare har haft till respektive server eller information om vilka erbjudanden som tidigare tagits i beaktande. De flesta webbläsare är förinställda på att acceptera cookies. Du kan emellertid konfigurera din webbläsare så att den inte accepterar cookies eller att den ber om bekräftelse i förhand. Om du inte accepterar cookies, kan det betyda att inte alla våra erbjudanden fungerar smidigt för dig.

2.3 Google Universal Analytics

Vi använder Google Analytics (inklusive tillämpningen Universal Analytics), en tjänst för webbanalys som tillhandahålls av Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (”Google”), men med anknytningen ”_anonymize Ip ()”. På detta sätt behandlas bara uppgifter som utesluter direkt hänvisning till individer.
De uppgifter som genereras av cookien om din användning av webbplatsen överförs till en Google-server i USA och lagras där. Google använder dessa uppgifter för att utvärdera din användning av webbplatsen, sammanställa rapporter om aktiviteter på webbplatsen för webbplatsens operatörer samt tillhandahålla andra webbplats- och internetrelaterade tjänster. Rapporter som tas fram av Google innehåller demografiska och intresserelaterade data som baseras på din interaktion med annonser eller dina besök på annonsernas webbplatser. Google kan även överföra denna information till tredje parter, om inget annat krävs enligt lag, där sådana tredje parter behandlar informationen för Googles räkning. Google förenar inte din IP-adress med andra uppgifter som innehas av Google. Du kan vägra användningen av cookies genom att välja lämpliga inställningar på din webbläsare. Vi vill dock påpeka att du i så fall kanske inte kommer att kunna använda alla funktionerna på denna webbplats.
Du kan invända mot att uppgifter om din användning av tjänsten samlas in och analyseras av Google Universal Analytics. Vi ber att du använder ett webbläsartillägg (Browser Add-on) för att avaktivera Google Universal Analytics.
Mer information om användarvillkor och integritetspolicy finns på
www.google.com/analytics/terms/gb.html

http://www.google.com/intl/en/analytics/privacyoverview.html

2.4 Användning av Google DoubleClick

Vi använder Googles teknik för ommarknadsföring (Google DoubleClick). Användare som redan har besökt den här webbplatsen och visat intresse för tjänsten blir genom denna teknik på nytt föremål för reklam på de sidor som ägs av Googles partnernätverk. Dessa annonser skiljer sig från dem som riktas till användare som inte har visat intresse för tjänsterna. Denna överlagring av annonser sker genom användningen av cookies, som är små textfiler som lagras på användarens dator. Med hjälp av textfiler kan ditt användarbeteende analyseras när du besöker webbplatsen. Analysen kan sedan användas för riktade produktrekommendationer och intressebaserad reklam.

Om du föredrar att inte få intressebaserad reklam, kan du avaktivera användningen av cookies från Google för dessa syften genom att konfigurera inställningarna för avaktivering på

https://www.google.com/settings/ads/onweb/ eller installera insticksprogrammet som finns att tillgå där.
Som ett alternativ till webbläsarens insticksprogram, eller vad gäller webbläsare på mobila enheter, kan du avaktivera knappen ”Personalized Advertising” (”anpassad reklam”) i Googles reklaminställningar: https://www.google.com/settings/ads

3. Dina rättigheter

Du har följande rättigheter vad gäller dina uppgifter, vilka du när som helst kan göra gällande i skriftlig form.

3.1 Samtycke

Om vi använder uppgifter för ett syfte som enligt lag kräver ditt samtycke, kommer vi alltid att be om ditt uttryckliga godkännande och registrera ditt samtycke. Du kan återkalla ditt avgivna samtycke när som helst och/eller invända mot framtida användning av dina uppgifter. För att återkalla ett samtycke eller göra en invändning, räcker det med att du skickar oss ett mejl.

3.2 Enskilda rättigheter

Rätt till information

Rätt till information inbegriper Sparks skyldighet att tillhandahålla ”skälig information om behandling”, vanligtvis genom ett integritetsmeddelande. Det understryker behovet av öppenhet om hur vi använder dina personuppgifter.

Rätt till tillgång

Rätt till tillgång ger dig rätt att begära information av Spark gällande dina personuppgifter. Du har rätt att a) begära att få information om huruvida dina personuppgifter blir behandlade, b) och i så fall kan du begära att få tillgång till uppgifterna och erhålla en kopia, samt c) begära att få kompletterande information om behandlingen.

Rätt till rättelse

Det ger dig rätt att begära att Spark rättar felaktigheter i dina personuppgifter. I det fall de uppgifter som Spark innehar inte är aktuella eller är ofullständiga, kan du begära att få komplettera uppgifterna.

Rätt till radering/Rätt att bli bortglömd

Rätt till radering låter dig begära att Spark avlägsnar eller raderar de uppgifter som de har om dig i sina system, så att dessa uppgifter inte kan hittas av tredje parter.

Rätt till begränsning av behandling

Rätt till begränsning av behandling låter dig begära att Spark upphör med att behandla dina personuppgifter. Spark kommer dock att fortsatt kunna lagra uppgifterna.

Rätt att flytta uppgifter

Rätt att flytta uppgifter ger dig rätt att begära att Spark förser dig med uppgifter i ett strukturerat, sedvanligt och maskinläsbart format, så att dessa, om du så skulle begära, utan hinder kan överföras till en annan personuppgiftsansvarig.

Rätt att göra invändningar

Rätt att göra invändningar låter dig förhindra Spark från att fortsätta att behandla dina personuppgifter om det inte föreligger någon skälig grund för denna behandling.

Rätt i förhållande till automatiserat beslutsfattande och profilering

Du har rätt att vägra bli föremål för automatiserad uppgiftsbehandling om besluten får rättsliga följder eller på annat sätt i betydande grad påverkar dig.

Rätt att när som helst dra tillbaka ett medgivande

Du har rätt att när som helst dra tillbaka ditt medgivande. Att dra tillbaka ett medgivande kommer att göras enkelt av oss.

Rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet

Om vi inte svarar på din begäran inom en månad, har du rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet och begära rättslig prövning.

3.3 Lagligheten i behandlingen

Spark behandlar dina uppgifter på grundval av artikel 6.1. a) och 6.1. f) som anger följande:

”a) Den registrerade har lämnat sitt samtycke till att dennes personuppgifter behandlas för ett eller flera specifika ändamål.”

”f) Behandlingen är nödvändig för ändamål som rör den personuppgiftsansvariges eller en tredje parts berättigade intressen, om inte den registrerades intressen eller grundläggande rättigheter och friheter väger tyngre och kräver skydd av personuppgifter, särskilt när den registrerade är ett barn.”

Om vi använder personuppgifter för ett syfte som enligt lag kräver ditt samtycke, kommer vi alltid att be om ditt uttryckliga godkännande och registrera ditt samtycke.

5. Vidare information

För mer information kan du kontakta oss på

Berlin, maj 2018